Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti donijela je Zaključak, broj 22/915-5 od 14.03.2022. godine, kojim se utvrđuju izmjene člana 7 Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, koji je utvrđen Zaključkom Odbora Agencije, broj 22/915-1 od 25.02.2022. godine, te obavještava zainteresovane subjekte da se javna rasprava o

 

NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

produžava do 21.03.2022. godine.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

 

 

Broj: 22/915-6

Podgorica, 14. marta 2022. godine