Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5. aprila 2022. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2023-2032. godine, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u javnoj raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se Agenciji mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa srijedom, 20. aprilom 2022. godine.

Nacrt akta može se preuzeti ovdje.

Broj: 22/1359-3

Podgorica, 5. april 2022. godine