Na osnovu člana 29 Poslovnika o radu Odbora, broj 17/2423-2 od 26.07.2017. godine

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

stavlja na javnu raspravu:

NACRT PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O LICENCAMA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

i upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i time daju svoj doprinos u razmatranju i utvrđivanju naznačenog akta.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

Nacrt pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti moguće je preuzeti OVDJE.

Javna rasprava traje do ponedjeljka, 31.10.2022. godine.

Ovlašćenje za donošenje predmetnog akta sadržano je u članu 22 stav 3 i članu 49 stav 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16 i 66/19) i članu 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21).

 

Broj: 22/3745-2

Podgorica, 14. oktobra 2022. godine