Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 02.03.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavljen na javnu raspravu Nacrt pravila o načinu proračunavanja, prikazivanja i objavljivanja udjela svih vrsta izvora energije u proizvedenoj, odnosno isporučenoj električnoj energiji i načinu kontrole proračuna pa se upućuje

J A V N I       P O Z I V

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj: 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, zaključno sa 17.03.2021. godine.

Nacrt akta može se preuzeti OVDJE.

Podgorica, 02.03.2021. godine