Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti donijela je Zaključak, broj 22/1457-1 od 05.04.2022. godine, kojim se uvrđuju izmjene člana 17 i 19 Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, br. 56/20, 33/21, 51/21 i 34/22), te obavještava zainteresovane subjekte da će javna raspava o

NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

trajati do 20.04.2022. godine.

Predlozi, sugestije i komentari na nacrt akta koji je predmet javne rasprave mogu se dostaviti Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, faksom na broj 020 229 755 ili na e-mail regagen@t-com.me.

 

Broj: 22/1457-2

Podgorica, 05. april 2022. godine