Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 24.06.2021. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da učestvuju u raspravi davanjem mišljenja i primjedbi, koji se mogu dostaviti: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica, zaključno sa 09.07.2021. godine.

 

Izvještaj se može preuzeti OVDJE.