Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5. jula 2021. godine donijela Zaključak, broj 21/2724-1, kojim se na javnu raspravu stavljaju: Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Otpadne vode“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno“ Plužine za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu; Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, pa se upućuje

JAVNI POZIV

svim zainteresovanim licima da uzmu učešće u raspravi davanjem mišljenja i primjedaba, koje se mogu dostaviti: elektronskim putem na e-mail adresu: regagen@t-com.me, faxom na broj: 020/229-755 ili poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96, 81000 Podgorica, zaključno sa 20. julom 2021. godine.

Izvještaji se mogu preuzeti ovdje:

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Otpadne vode“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2022. godinu,_POKOV,_PKOV_i_IVDV

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno“ Plužine za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu