U skladu sa članom 35 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, broj 71/22) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E 

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

 

Kao što smo i najavili u Obavještenju o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj 22/3215-24, objavljenom na internet stranici Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), 18. novembra 2022. godine, informišemo da će se sjednica Odbora Agencije, koja se organizuje u postupku razmatranja Zahtjeva za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za regulatorni period 2023-2025. godina, broj 10-10-29909 od 31. avgusta 2022. godine, u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 22/3125-1, u dijelu koji je otvoren, održati u utorak, 29. novembra 2022. godine, u terminu od 12 do 13 časova, u prostorijama Agencije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, prvi sprat.

 

Broj: 22/3125-30

Podgorica, 25.11.2022. godine