U skladu sa članom 40 sta 2 Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, broj 71/22) i članom 36 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, broj 71/22), Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

OBAVJEŠTENJE 

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Kao što smo i najavili u Obavještenju o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj 22/3136-20, objavljenom na internet stranici Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), 18. novembra 2022. godine, informišemo da će se sjednica Odbora Agencije, koja se organizuje u postupku razmatranja Zahtjeva „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine i Zahtjeva „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine, u dijelu koji je otvoren, održati u utorak, 29. novembra 2022. godine, u terminu od 10:30 do 11:30 časova, u prostorijama Agencije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, prvi sprat.

 

Broj: 22/3136-23

Podgorica, 25.11.2022. godine