U skladu sa članom 18 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (”Službeni list CG”, broj 61/21) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na kojoj će se razmatrati

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad “Crnogorskom operatoru tržišta električne energije” DOO Podgorica za regulatorni period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, broj 21/3215-14 od 25.10.2021. godine, i

Izvještaj o stavovima po primjedbama na Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad “Crnogorskom operatoru tržišta električne energije” DOO Podgorica, za regulatorni period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, broj 21/3215-23 od 19.11.2021. godine.

Sjednica će se održati 30. novembra 2021. godine, u prostorijama Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica, od 9 do 10 časova.

 

Broj: 21/3215-25

Podgorica, 19.11.2021. godine