U skladu sa članom 35 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, br. 71/22 i 37/23) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E 

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

 

Na sjednici Odbora Agencije, koja će se održati u ponedeljak, 27. novembra 2023. godine, u terminu od 9 do 10 časova razmatraće se:

 

 

 

Potrebno je najkasnije do četvrtka, 23. novembra 2023. godine informisati Agenciju o zainteresovanosti za prisustvovanje otvorenom dijelu sjednice, kako bismo obezbijedili adekvatan prostor. Takođe je potrebno dostaviti kontakt podatke.

 

Agencija će blagovremeno informisati zainteresovana lica o mjestu održavanja sjednice.

 

Broj: 23/3413-18

Podgorica, 17.11.2023. godine