U skladu sa članom 40 stav 2 Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“, broj 71/22) i članom 36 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije („Službeni list CG“, broj 71/22), Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje   

 

OBAVJEŠTENjE

o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i  regulisane komunalne djelatnosti

 

Na sjednici Odbora Agencije, koja će se održati u utorak, 29. novembra 2022. godine, u terminu od od 10:30 do 11:30 časova, razmatraće se

Potrebno je najkasnije do četvrtka, 24. novembra 2022. godine informisati Agenciju o zainteresovanosti za prisustvovanje otvorenom dijelu sjednice, kako bismo obezbijedili adekvatan prostor. Takođe je potrebno dostaviti kontakt podatke.

Agencija će blagovremeno informisati zainteresovana lica o mjestu održavanja sjednice.

 

Broj: 22/3136-20

Podgorica, 18.11.2022. godine