U skladu sa članom 35 stav 2 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, br. 71/22 i 37/23) Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

 o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije

za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

 

Kako je najavljeno u Obavještenju o održavanju sjednice Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, broj 23/3413-18 od 17. novembra 2023. godine, informišemo javnost da će se sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija), koja se organizuje u postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za 2024. i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025. godina), po Zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, broj 10-00-29323 od 30.08.2023. godine, u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3413-1, u dijelu koji je otvoren, održati u ponedeljak, 27. novembra 2023. godine, u terminu od 9 do 10 časova, u prostorijama Agencije, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, prvi sprat.

 

Broj: 23/3413-24

Podgorica, 24.11.2023. godine