OBAVJEŠTENJE:  Produžava se javna rasprava o Nacrtu plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2023-2032. godine

 

Imajući u vidu interesovanje javnosti za Nacrt plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2023-2032. godine,  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti obavještava zainteresovanu javnost da se javna rasprava produžava do srijede 27. aprila 2022. godine.

 

Mišljenja i primjedbe mogu se dostaviti Agenciji: elektronskim putem, na e-mail: regagen@t-com.me, faxom, na broj: 020/229-755 ili poštom, na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, Podgorica.

 

Broj: 22/1359-8

Podgorica, 19. april 2022. godine