Polazeći od interesa javnosti da raspolaže tačnim informacijama, a povodom tvrdnji koje je gospodin Momir Škopelja iznio putem medija gostujući 13. septembra u emisiji „Reflektor“ ističemo sljedeće:

  • Računica gospodina Škopelje koja je javno prezentirana 13. septembra u emisiji „Reflektor“, a koja se odnosi na najavu povećanja cijena korišćenja sistema i računa za električnu energiju, je neutemeljena i netačna. Naime, postupci utvrđivanja cijena korišćenja prenosnog i distributivnog sistema za 2023, 2024. i 2025. godinu su započeti 31. avgusta podnošenjem zahtjeva od strane CGES, CEDIS i COTEE. Vođenje ovih višemjesečnih postupaka je vrlo zahtjevno, a javnosti je omogućen pristup podacima putem internet stranice REGAGEN već od dana podnošenja zahtjeva. Analiza zahtjeva koju sprovodi REGAGEN će, kao što je to bio slučaj i u prethodnim postupcima, takođe biti dostupna javnosti i to prije donošenja konačne odluke. Zainteresovana lica mogu uzeti učešće u ovim postupcima tokom javne rasprave. Odluke REGAGEN će biti donešene do početka decembra. Utvrđivanje činjeničnog stanja je u toku, zbog čega je simuliranje mogućeg trenda cijena za korišćenje sistema špekulativno.
  • Netačne su tvrdnje gospodina Škopelje koje se odnose na važeći regulatorni okvir i ishode njegove primjene. Naime, propisi na osnovu kojih će se utvrditi regulatorno dozvoljeni prihodi CGES-a, CEDIS-a i COTEE su javno dostupni i stupili su na snagu u julu mjesecu ove godine. Isti su bazirani na aktuelnom zakonskom uređenju. Jedna od niza zakonskih obaveza CGES-a i CEDIS-a, koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, je da na transparentan način nabave električnu energiju za pokrivanje gubitaka. Poštujući ovakvo zakonsko uređenje, CGES-u i CEDIS-u će se u narednom periodu nadomjestiti samo onaj trošak kojem će ove kompanije biti izložene zbog nabavke električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka. 

REGAGEN ne spori činjenicu da je gospodin Momir Škopelja zaposlen kod ove institucije, kao i da u emisiji „Reflektor“ nije gostovao u svojstvu predstavnika ove institucije. Stoga, REGAGEN ne preuzima odgovornosti koje proističu iz sadržaja netačnih tvrdnji iznijetih od strane gospodina Škopelje.

Vjerujemo da su neistinite tvrdnje gospodina Škopelje rezultat grubih analiza na bazi nepouzdanih podataka i da nijesu iznijete u cilju izazivanje panike i značajnog ometanja sprovođenja odluka organizacije koja vrši javna ovlašćenja.

REGAGEN