Na Siciliji je 12. juna 2024. godine održana IV po redu radionica  Asocijacije mediteranskih regulatora za električnu energiju i gas (Association of the Mediterranean Energy Regulators – MEDREG) koju organizuje Predsjedništvo MEDREG-a. Cilj održavanja ove radionice je da se ukaže na izazove sa kojim se suočavaju ne samo regulatori Mediterana već i predstavnici energetskih kompanija i investitora te da je međusobna saradnja neophodna u identifikovanju i implementaciji strateški važnih infrastrukturnih projekata koji vode do održivog i bezbjednog snabdijevanja potrošača električnom energijom.

U dijelu radionice tokom koje se diskutovalo o prekograničnoj trgovini električnom energijom i upravljanjem izolovanih sistema, Branislav Prelević, predsjednik Odbora Agencije je, u ulozi potpredsjednika MEDREG Predsjedništva, vodio panel na kojem su učestvovali: Angelo Ferrante ( Med-TSO), Emmanuelle Wargon (CRE), Antoine Jourdain (EDF Island Energy Systems), Dr. Mohamed Omran (EgyptERA), prof.  Athanasios Dagoumas (PAAEY) i Maria Jesús Martín Martínez (CNMC).

Prelević je nakon održanog panela istakao da su prekogranične interkonekcije ključne za postizanje održivog energetskog tržišta u mediteranskom regionu i za unapređenje energetske tranzicije, te da je vrijeme da se razmisli o harmonizaciji regulatornih okvira na pragmatičniji način i pokretanju konkretnih projekata.