Na III/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 27.01.2022. godine donijeto  je:

 

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja

Rješenje o obustavljanju postupka, po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav, za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

Rješenje o obustavljanju postupka, po Zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje, za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

Rješenje o ispunjenosti uslova za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi

Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta gasa

Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje sistema za skladištenje gasa

Odluka o utvrđivanju obrasca obavještenja o odlaganju objavljivanja insajderskih informacija na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa i liste elektronskih sistema za objavljivanje insajderskih informacija

Odluka o utvrđivanju obrasca prijave za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa