Na IV/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 15.02.2021. godine donijeto  je:

Odluka o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, po Zahtjevu DOO Mercator CG Podgorica

Odluka o izmjeni licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO HUMCI Cetinje

Odluka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu, po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar

Odluka za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021.godinu, po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar

Odluka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu, po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin

Odluka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu, po zahtjevu DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje

Odluka o prestanku važenja odluke o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za crpljenje odvoz i zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama, DOO „Komunalne djelatnosti” Šavnik