Na IX/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 30.03.2022. godine donijeto  je:

 

Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav

Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu  

Odluka o izmjenama i dopuni Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopuni Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu, za jednostavne nabavke do 5.000,00 €