Na V/23 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 16.02.2023. godine donijeto  je:

Rješenje o produženju Licence za javno vodosnabdijevanje, broj 20/648-6 od 20.03.2020. godine i Licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama, broj 20/662-8 od 20.03.2020. godine, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Odluka o izdavanju licenci za skladištenje naftnih derivata, i trgovine na malo naftnim derivatima, po zahtjevu DOO SEF TRANS Rožaje

Odluka o oduzimanju Licence za obavljanje djelatnosti  transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po zahtjevu DOO DON TRANS Kotor

Rješenje o odbijanju Zahtjeva DOO GORŠTAK Nikšić za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata, trgovine na malo naftnim derivatima i transporta naftnih derivata transportnim sredstvima