Na XIV/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 14.05.2021. godine donijeto  je:

Odluka o izmjenama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije

Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja distributivnog sistema električne energije

Odluka po zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica (CEDIS) za odobravanje Odluke o izmjeni Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije

Odluka po zahtjevu CEDIS-a za odobravanje Odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

Odluka po zahtjevu CEDIS-a za odobravanje Programa mjera za primjenu nediskriminatornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije

Odluka o izdavanju licenci za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata, trgovine na malo naftnim derivatima i trgovine na veliko naftnim derivatima, po Zahtjevu DOO Mivis Kotor