Na XIV/23 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 24.04.2023. godine donijeto  je:

Dopunska odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektroprenosnom sistemu” AD Podgorica na Predlog plana razvoja prenosnog sistema Crne Gore za period 2023-2032. godina

Dopunska odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektroprenosnom sistemu” AD Podgorica na Predlog investicionog plana CGES-a za period 2023-2025. godina, sa Amortizacionim planom i Programom otkupa infrastrukture Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica za period 2023-2025. godina

Rješenje po Zahtjevu DOO „S&E Tehnica“ Bar za produženje perioda važenja Licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama – za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama

Rješenje o obustavljanju postupka po Zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Odluka o oduzimanju Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po zahtjevu DOO VVIN COM Nikšić

Predlog Finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu, sa predlogom odluke o njegovom usvajanju

Godišnji izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unaprijeđenju upravljanja i kontrola za 2022. godinu