Na XIX/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 22.06.2021. godine donijeto  je:

Rješenja po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama

Rješenja po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama

Odluke o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Agencija za stanovanje“ Podgorica

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „PPOV Kotor-Tivat“ Tivat-Tivat_Odluka_o_odbijanju_zahtjeva_za_cijene

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor