Na XIX/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 05.07.2022. godine donijeto  je:

 

Odluka, broj 22/1488-22, o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka, broj 22/1489-16, o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka, broj 22/2404-1, za odobravanje Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, po zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica od 20. juna 2022. godine

Odluka, broj 22/2442-1, za odobravanje Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije, po zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica od 15. aprila 2022. godine

Odluka, broj 22/2442-1, za odobravanje Cjenovnika za otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kV, po zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica od 15. aprila 2022. godine

Metodologija, broj 22/1713-7, za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije

Metodologija, broj 22/1716-6, za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

Metodologija, broj 22/1714-8, za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

Metodologija, broj 22/1715-7, za utvrđivanje reglatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije

Pravila za korekcije cijena i naknada, broj 22/1717-5

Rješenje, broj 22/1488-22, o obustavljanju postupka po zahtjevu DOO KALLABA COMPANY Ulcinj za izdavanje licence za transport naftnih derivata transportnim sredstvima