Na XVI/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 10.06.2022. godine donijeto  je:

 

Rješenje, broj 22/1885-4, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje

Rješenje, broj 22/1884-4, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje

Rješenje, broj 22/1941-4, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda, po Zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje

Rješenje, broj 22/1940-4, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama, po Zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje

Odluka, broj 22/297-18, o oduzimanju licenci za obavljanje djelatnosti: snabdijevanja krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom, skladištenja tečnog prirodnog gasa, upravljanja postrojenjem za tečni prirodni gas i  transporta tečnog prirodnog gasa, koje su izdate DOO UNIPROM ENERGY Podgorica – u stečaju  

Odluka, broj 22/2122-5, o izmjeni licenci za skladištenje naftnih derivata, skladištenje tečnog naftnog gasa i snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom, po Zahtjevu AD Jugopetrol Podgorica,

Odluka o izmjeni Licence za obavljanje djelatnosti transporta tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima, broj 22/2142-1, po zahtjevu DOO JET TRANS Podgorica