Na XXI/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 02.07.2021. godine donijeto  je:

Odluka dopuni odluke o iznosu naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2021. godini

Odluka o izmjeni Finansijskog plana u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova regulacije regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu