Na XXI/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 12.07.2022. godine donijeto  je:

 

Odluka, broj 22/2491-4, o izmjeni Licence za transport naftnih derivata transportnim sredstvima, po zahtjevu DOO Hifa oil CG Podgorica

Odluka, broj 22/2499-4, o izdavanju Licence za transport tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO Hifa oil CG Podgorica

Odluka, broj 22/1682-22, o nastavku obavljanja energetskih djelatnosti DOO PIGO PETROL Nikšić, na benzinskoj stanici koja se nalazi na adresi Podgorički put bb, u Nikšiću

Odluka, broj 22/1850-14, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

Odluka, broj 22/1847-10, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023.godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka, broj 22/1796-19, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023.godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi

Rješenje, broj 22/1800-10, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023.godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja

Rješenje, broj 22/1798-21, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po Zahtjevu DOO„Komunalno Plužine“ Plužine

Odluka, broj 22/1846-12, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijene usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po Zahtjevu DOO „Otpadne vode“ Budva