Na XXI/23 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 26.07.2023. godine donijeto  je:

 

Predlog izvještaja o aktivnostima nadzora nad veleprodajnim tržištem električne energije u 2022. godini

Predlog izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2022. godinu

Predlog izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2022. godini

Odluka o izmjeni Licence za transport naftnih derivata transportnim sredstvima, po Zahtjevu DOO HUMCI Cetinje

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tuzi

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevica

Odluka  o davanju saglasnosti za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, isporuku vode za piće drugom vršiocu, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Odluka  o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Odluka  o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu, po Zahtjevu DOO „Komunalno Plužine“ Plužine

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu po Zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić