Na XXIII/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 28.07.2021. godine donijeto  je:

 

Predlog izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2020. godinu

Predlog izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2020. godini

Rješenje za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje

Rješenje za izdavanje licence za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama, po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik

Rješenje o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja

Rješenja o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje i Rješenje o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama po zahtjevu DOO „Vodovod Bistrica“ Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Podgorica i Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Podgorica

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Komunalno“ Plužine

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva i Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Otpadne vode“ Budva

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje i Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje-_odluke

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi i Odluka na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2022. godinu po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu za jednostavne nabavke do 5.000,00 eura

Odluka o izmjeni licenci za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata i trgovine na malo naftnim derivatima po zahtjevu DOO PIGO PETROL Nikšić