Na XXIV/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 02.08.2021. godine usvojeno  je:

 

Odluka, broj 22/1840-26, o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Odluka, broj 22/1841-13, o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva

Rješenje, broj 22/2352-6, o obustavljanju postupka za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga javnog vodosnabdijevanja i prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat

Odluka, broj 22/2324-4, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav

Odluka, broj 22/1849-19, o odbijanju davanja saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad

Odluka, broj 22/1848-14, o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Odluka, broj 22/1890-15, odluke o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić

Odluka, broj 22/1891-12, o davanju saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić