Na XXVI/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 15.09.2022. godine donijeto  je:

Ispravka Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije

Odluka o oduzimanju Licence za obavljanje djelatnosti skladištenja naftnih derivata i Licence za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima, po Zahtjevu DOO PIGO PETROL iz Nikšića