Na XXXII/23 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 25.12.2023. godine donijeto  je:

Odluka o davanju saglasnosti DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica na Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina.

Odluka po Zahtjevu AD „Crnogorski elektroprenosni sistem“ Podgorica, za davanje saglasnosti na Ažurirani investicioni plan CGES-a za period 2023-2025. godina. 

Odluka o oduzimanju Licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, koja je izdata DOO Samcommerce plus Tivat.

Odluke o izdavanju licenci za trgovinu na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom, po zahtjevu DOO SENIĆ PETROL Podgorica.

Odluke o izdavanju licenci za trgovinu na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom, i skladištenje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa, po zahtjevu DOO VJENNIKO PETROL Nikšić.

Odluka o dopuni licenci za trgovinu na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom, po zahtjevu DOO INA GRNA GORA Podgorica.

Rješenje po Zahtjevu DOO ”Portonovi Electricity Distribution company” Herceg Novi, za izmjenu rješenja o utvrđivanju statusa i određivanju operatora zatvorenog distributivnog sistema. 

Ažurirani strateški plan Jedinice za unutrašnju reviziju za period 2023-2025.godina.