Na XXXVII/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 23.12.2022. godine donijeto  je:

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat 

Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu, po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje

Odluka za odobravanje Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije, po zahtjevu AD „Crnogorski elektroprenosni sistem“ Podgorica