Na XXXVIII/22 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 28.12.2022. godine donijeto  je:

 

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2023. godini

Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektroprenosnom sistemu” AD Podgorica na Predlog plana razvoja prenosnog sistema Crne Gore za period 2023-2032. godina

Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektroprenosnom sistemu” AD Podgorica na Predlog investicionog plana CGES-a za period 2023-2025. godina, sa Amortizacionim planom i Program otkupa infrastrukture CGES-a za period 2023-2025. godina 

Odluka o davanju saglasnosti DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica na Plan razvoja distributivnog sistema električne energije za period 2023-2032. godina

Odluka o davanju saglasnosti DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica na Investicioni plan za period 2023-2025. godine, Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2023-2025. godina i Plan zamjene i izmještanja brojila za period 2023-2025. godina

Odluka za odobravanje Metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na prenosni sistem električne energije, po zahtjevu AD „Crnogorski elektroprenosni sistem“ Podgorica

Odluka o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima, po zahtjevu DOO KALLABA COMPANY Ulcinj

Odluka o izmjeni licenci za skladištenje tečnog naftnog gasa i trgovine na malo tečnim naftnim gasom, po Zahtjevu DOO AP PETROL Bijelo Polje

Odluka o utvrđivanju naknada za licence i zatvoreni distributivni sistem za 2023. godinu