Reagovanje na Saopštenje Predsjednika Odbora direktora CEDIS od 23. novembra 2022. godine

Tačno informisanje javnosti uz potpunu transparentnost prilikom vođenja postupka utvđivanja prihoda CEDIS i cijena njegovih usluga koje pruža korisnicima u 2023, 2024 i 2025. godinu su prioritet REGAGEN.

Zahtjev CEDIS-a i prateća dokumentacija koju je ova kompanija dostavila REGAGEN u cilju utvrđivanja njenih prihoda i cijena u narednom trogodišnjem periodu su od 1. septembra ove godine dostupni na internet stranici REGAGEN (za uvid u zahtjev CEDIS kliknuti ovdje).

CEDIS je u prosjeku tražio povećanje prihoda, koji se transponuju u tarife, za oko 35,95% u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji je REGAGEN odobrila za 2022. godini. Konkretno, dokumentacija koja je dostupna javnosti potvrđuje da je CEDIS za 2023. godinu tražio regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene u iznosu od 107.068.391,49 €, za 2024. godinu 111.815.882,49 €, a za 2025. godinu 117.124.897,49 €.

Otvorena sjednica na kojoj će se razmatrati izvještaji o analizi zahtjeva koji je CEDIS dostavio REGAGEN je zakazana za 29. novembar 2022. godine (za pristup obavještenju o održavanju sjednice i dokumentaciji kliknuti ovdje).

Zaključno sa 24. novembrom ove godine, CEDIS nije inicirao umanjenje prihoda koje je 31. avgusta ove godine tražio od REGAGEN. Naprotiv, u prethodnom periodu, kako tokom ovog procesa tako i tokom procesa izrade Metodologije kojim se ovaj proces uređuje, CEDIS je posvećeno i istrajno dostavljao sugestije, obrazloženja i dokumentaciju kako bi omogućio veće prihode ovoj kompaniji.

Stoga informišemo javnost da Saopštenje Predsjednika Odbora direktora CEDIS od 23. novembra 2022. godine koje je objavljeno na internet stranici CEDIS (www.cedis.me/saopstenje-za-javnost-rajka-radosevica-predsjednika-odbora-direktora-cedis-a/) ne korespondira sa Zahtjevom koji je CEDIS uputio REGAGEN.

 

  1. novembra 2022. godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti