U periodu 1. i 2. juna 2022. godine održan je 27. Forum Energetske zajednice u oblasti električne energije.

Ovogodišnjem forumu je, pored predstavnika Evropske komisije, prisustvovalo preko 200 aktera is sektora, među kojima su predstavnici državnih insitutcija i energetskih subjekata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Gruzije, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Ukrajine, te nacionalnih, regionalnih i panevropskih organizacija iz Evropske unije.

Predstavnica REGAGEN, izvršna direktorica Milica Knežević, koja je predstavljala Regulatorni Odbor Energetske zajednice (ECRB), učestvovala je u panel diskusiji na temu „Ubrzano ka dekarbonizaciji ili povratak ka regulaciji: odgovor na energetsku krizu?“, koji je moderirao zamjenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice, Dirk Buschle.

Poziv Ugovornim stranama Energetske zajednice da preduzmu strateške odluke neophodne za modernizaciju njihovog energetskog sektora u skladu sa obavezama koje se odnose na proces dekarbonizacije i dogovorenim ciljevima za 2030, je konstatovan i u samim Zaključcima Foruma. Dodatno je konstatovano da je povećanje cijena električne energije razotkrilo slabosti energetskog miksa i tržišnog modela kod određenih Ugovornih strana Energetske zajednice. Upravo ova pojava bi trebala da ubrza dalju integraciju tržišta, umjesto povratka na uzaludnu težnju ka apsolutizmu, istaknuto je u Zaključcima Foruma.“