Danas je Svjetski dan voda. Ujedinjene nacije su proklamovale 22. mart za dan koji je usmjeren na podizanje svijesti o značaju vode, kao resursu koji predstavlja nezamjenljiv uslov života. Tema ovogodišnjeg dana voda je podzemna voda – učiniti nevidljivo vidljivim. Iako je nevidljiva, količina i uticaj podzemnih voda je izuzetno značajan. To je nevidljivo bogatstvo koje utiče na živote svih nas. Zato je potrebno da svi damo doprinos kako bi se adekvatno upravljalo ovim neprocjenjivim resursom, koji je posljednjih godina sve više izložen snažnom uticaju klimatskih promjena.

Voda za korisnike u Crnoj Gori se dominantno zahvata iz izvorišta podzemnih voda – 70 izvorišta, dok se u dva vodovona sistema koristi voda iz površinskih akumulacija (Pljevlja i Herceg Novi). Većina stanovništva, oko 92% snabdijeva se podzemnim vodama, dok samo 8% stanovništva snabdijeva se vodom iz površinskih akumulacija.

Iako je Crna Gora bogata vodom, postoje djelovi naše zemlje koji ipak oskudijevaju sa ovim resursom i kontinuirano vodosnabdijevanje korisnika predstavlja veliki izazov za lokalnu zajednicu i privredna društva koji obavljaju djelatnost javnog vodosnabdijevanja, posebno u ljetnjem periodu. U prilog tome, vrijedi navesti da primorski region zavisi od dodatnih količina vode iz regionalnog sistema vodosnabdijevanja, odnosno od vode iz basena Skadarskog jezera. Sa druge strane, voda se za potrebe korisnika Cetinja prepumpava više od 600 metara, što ukazuje na činjenicu da je sam grad Cetinje bezvodno područje. Takođe, česte nestašice vode, prisutne su i u Nikšiću, Žabljaku, Pljevljima i Kolašinu.

Posvećen rad privrednih društava koja se bave javnim vodosnabdijevanje, obezbjeđivanje finansijskih sredstava za adekvatno održavanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture samo su neke od aktivnosti koje je potrebno kontinuirano sprovoditi kako bi za generacije koje dolaze sačuvali najvažniji resurs prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, vodu.