Početkom ove godine, dopunjen je crnogorski zakonski okvir kojim se uređuje funkcionisanje energetskog tržišta, i to donošenjem Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa („Službeni list CG“, br. 1/22). Ovo unapređenje zakonskog okvira je sprovedeno u cilju poboljšanja transparentnosti veleprodajnog tržišta električne energije i gasa i uspostavljanja djelotvornog sistema nadzora nad njim.

Kako bi se olakšala primjena ovog zakona, REGAGEN je već u prvom mjesecu njegove primjene utvrdila set obrazaca kojima se može pristupiti na ovoj internet stranici.

Inicijalna obaveza tržišnih učesnika, propisana Zakonom o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, je prijavljivanje za upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu, koju vodi REGAGEN. Polazeći od postojećih obaveza i uloga različitih energetskih subjekata u energetskom sistemu, a u cilju promovisanja razvoja transparentnog tržišta, REGAGEN je krajem februara ove godine pozvala COTEE, BELEN, SEE CAO i CGES da podsjete tržišne učesnike sa kojima imaju direktan kontakt o novom zakonu koji je stupio na snagu.

REGAGEN se posebno zahvaljuje Kancelariji za koordinisanu dodjelu prekograničnih kapaciteta u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) na savjesnom i promptnom informisanju tržišnih učesnika o njihovim novim obavezama koje se, shodno evropskoj praksi, od ove godine primjenjuju i u Crnoj Gori. Tokom marta je 16 učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije uspješno izvršilo upis u evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu, i to: EURENERGIA s.r.l., Second Foundation A.S., MFT Energy A/S, Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k., Energi Denmark A/S, Alpiq Energy SE, AlbEsp Trading & Consulting sh.p.k., GSA sh.p.k., GSA ENERGJI sh.p.k., GSA ENERGY DOO, Danske Commodities A/S, STRATEGIC ENERGY TRADING S.A, ReNRGY Trading Group sh.p.k, ReNRGY Trading Group SR DOO; PETROL CRNA GORA MNE DOO i Nova Commodities DOO Beograd.

REGAGEN poziva i ostale učesnike na veleprodajnom tržištu Crne Gore (sva fizička ili pravna lica, odnosno preduzetnike, koji trguju električnom energijom i/ili zakupljuju prekogranične prenosne kapacitete na crnogorskim granicama) da dostave prijave za upis u evidenciju do 18. aprila 2022. godine.