DOO ”Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica je 31.08.2022. godine Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti podnijelo Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta za regulatorni period od 01.01.2023. godine do 31.12.2025. godine, broj 22/1492-1 od 31.08.2022. godine.

U skladu sa članom 16 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (”Službeni list CG”, broj 71/22) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na Zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja, i to: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Dopunu Zahtjeva možete preuzeti ovdje