U period od 03. do 05. marta 2021. Agencija je učestvovala na treningu sa temom „Benčmarking za poboljšanje usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH i CG“ koji se realizovao uz podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Trening je organizovan u okviru projekta „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“ koji finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekat ima za cilj održivi razvoj u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore primjenom zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i efikasnosti vodosnabdijevanja.

Predstavnica Agencije učestvovala se kao predavač sa temom „Primjena benčmarking alata od strane regulatora“. Detaljnije informacije i materijale sa treninga možete pronaći na sljedećem LINKU.