Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 2024. i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025. godina)

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25. oktobra 2023. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“…

0 Comments