Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 2024. i 2025. godinu (regulatorni period 2023-2025. godina)

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25. oktobra 2023. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad „Crnogorskom operatoru tržišta električne energije” DOO Podgorica za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. novembra 2022. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu za utvrđivanje regulatorno…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica za utvrđivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 01. novembra 2022. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“ AD Podgorica za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za regulatorni period od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 01. novembra 2022. godine donijela Zaključke kojima je stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu „Crnogorskog elektroprenosnog sistema“…

0 Comments