Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/4184-24 Podgorica, 30.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalne usluge – Gradac“ Mojkovac za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu.

Broj: 22/3774-31 Podgorica, 30.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Berane za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/3814-17 Podgorica, 30.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Berane za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/3815-13 Podgorica, 30.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti” Gusinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/4358-14 Podgorica, 23.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Tivat za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/3461-13 Podgorica, 23.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.12.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti” Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/3382-15 Podgorica, 09.12.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 23.11.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod” Pljevlja za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/3082-8 Podgorica, 14.11.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 25.10.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/3008-13 Podgorica, 25.10.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.10.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments