Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Agencija za stanovanje” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu

Broj: 23/1985-13 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Gusinje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1997-21 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti“ Šavnik za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1960-26 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 10.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1961-20 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 10.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kolašin za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1998-20 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1935-21 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod” Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu

Broj: 23/1983-15 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalno i vodovod” Žabljak za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu

Broj: 23/1982-23 Podgorica, 31.07.2023. godine     IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.7.2023. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije…

0 Comments