Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/2671-9 Podgorica, 26.09.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 08.09.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2023. godinu

Broj: 22/2670-20 Podgorica, 26.09.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 08.09.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Broj: 22/2227-17 Podgorica, 22.08.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 02.08.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/1841-12 Podgorica, 28.07.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/1840-25 Podgorica, 28.07.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/1890-14 Podgorica, 01.08.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 15.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Nikšić za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/1891-11 Podgorica, 01.08.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 15.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Bar za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/1848-13 Podgorica, 01.08.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Broj: 22/1797-15 Podgorica, 28.07.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Broj: 22/1795-28 Podgorica, 25.07.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 07.07.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments