Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno Plužine“ Plužine  za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 16.09.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/2863-3, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Komunalno…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu doo “Vodovod i kanalizacija” Podgorica za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i isporuku vode za piće drugom vršiocu za 2023.godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 08.09.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/2670-13, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod…

0 Comments

: Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 02.08.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/2227-12, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 15.07.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/1891-6, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i…

0 Comments

Javni poziv Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 15.07.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/1890-9, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/1841-07, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/1840-20, kojim se na javnu raspravu stavlja se Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama 2023. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 12.07.2022. godine donijela Zaključke, broj 22/1797-7, kojima se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i…

0 Comments