DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica je 02.09.2019. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za period 2020-2022. godina. U skladu sa članom 35 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list CG“ br. 32/19 i 50/19) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom. Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.