Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za period 2017-2019. godina za DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem Podgorica

 

OBAVJEŠTENJE

 

DOO Crnogorski elekktrodistributivni sistem Podgorica je 01.09.2016. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema za period 2017-2019. godina. U skladu sa članom 35 stav 1

Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Službeni list Crne Gore“ broj 43/16) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom. Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.