Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 2017-2019. godina za Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

 OBAVJEŠTENJE

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica je 01.09.2016. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 2017-2019. godina.

U skladu sa članom 28 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije (”Službeni list CG”, broj 43/16) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje