Zahtjev CGES za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 2020-2022. godina

 OBAVJEŠTENJE

Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica je 02.09.2019. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 2020-2022. godina.

U skladu sa članom 34 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije (“Službeni list Crne Gore”, broj 32/19) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.