Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2017. godinu za DOO Crnogorski operator tržišta električne energije Podgorica

 

 OBAVJEŠTENJE

 

DOO Crnogorski operator tržišta električne energije Podgorica je 31.08.2016. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2017. godinu.

U skladu sa članom 13 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije („Službeni list Crne Gore“ broj 41/16) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.