O B A V J E Š T E Nj E

DOO ”Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica je 31.08.2017. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnijelo Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad Operatora tržišta za 2018. godinu, broj C-62-12/17 od 31.08.2017. godine.

U skladu sa članom 13 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (”Službeni list CG”, broj 41/16) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na Zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja, i to: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.